English version below.

Als gitaardocent krijg ik regelmatig de vraag tijdens proeflessen of mensen bladmuziek moeten lezen als je gitaar gaat spelen. Kort antwoord: Nee.

Veel leden van bekende bandjes kunnen geen noot lezen omdat ze af gaan op wat ze horen. Klinkt het mooi? Tof! Klinkt het niet goed? Even iets anders proberen. Daar hoef je geen theorie voor te kennen, hoewel dat wel kan helpen.

Bladmuziek is een heel mooi medium om muzikale informatie over te dragen zonder klanken. Als je bladmuziek (of in de gitaristenwereld: tabulatuur) kunt lezen ben je in staat om een stukje muziek te ontcijferen zonder dat iemand het tegenover jou voor hoeft te doen. Je hoeft niet eens naar de muziek te luisteren, want als de partij compleet is kun je werkelijk alle informatie eruit halen: het tempo van het stuk; de onderverdeling (maatsoort); het ritme; de toonhoogte en zelfs de dynamiek.

Maar muziek moet je horen! Met je oren!

Met flink wat oefening ben je in staat om je eigen gehoor zo goed te trainen dat je een muziekstuk kan ontcijferen met slechts je oren en je hersens. Dat gezegd hebbende is het wel makkelijk als je alvast een spiekbriefje voor je hebt staan met aanwijzingen wat er gespeeld wordt, zodat je sneller jouw doel bereikt.

Maar het doel is en blijft muziek maken: iets spelen wat door oren wordt opgevangen.

Voor mij als docent is notenschrift of tabulatuur een handige manier om geheugensteuntjes mee te geven zodat de leerling thuis nog weet wat we in de les gedaan hebben. Maar uiteindelijk is het zaak dat het mooi klinkt. Dynamiek, tempo, ritme en ook toonhoogte zijn vaak veel sneller te horen dan te lezen in bladmuziek.

Dus mocht je ambitie hebben om te beginnen met een muziekinstrument: Leer eerst hoe het instrument werkt en bediend moet worden en probeer daarna op gehoor bekende melodietjes uit te vogelen. Die gehoortraining is een hele goede basis die je voor de rest van je muzikale carrière gaat gebruiken en notenschrift wellicht volledig overbodig maakt.

Conclusie:
Muziek maken is het doel. Bladmuziek is slechts een van de manieren om dat doel te bereiken.

————————————————————————————-

As a guitar teacher people ask me constantly if they need to read sheet music in order to learn how to play the guitar. Short answer: No.

A lot of members of famous bands can’t read music because they simply listen if it sounds good. If it does? Great! If it doesn’t? Time to try something else. You don’t need theory for that, although it could help.

Sheet music is a great medium to send musical information without sound. If you’re able to read music (or tabs in the guitar world) you can decipher a piece of music without someone sitting in front of you, showing you. You don’t even have to listen to the original because if the parts are complete you’re able to get all the info out of it: the tempo for the song; the time signature; the rhythm; the pitch and even dynamics.

But music has got to be heard! By your ears!

With some practice you will be able to train your own hearing to the point where you can decipher a piece of music by just using your ears and brain. That being said; it can be easy to have a little cheat-note in front of you, telling you what to play to make you reach your goal faster.

But the goal remains to make music: play something that will be heard by ears.

To me as a teacher sheet music or tablature is a way of giving students something to take home and remember it all. But all that matters eventually is if it sounds good. Dynamics, tempo, rhythm and even pitch are often figured out easier and quicker by ear compared to sheet music.

So if you would like to play a instrument: First learn how to use and control the instrument and then try to figure out a few simple melodies by ear. That eartraining alone will be the foundation of your musical career and may even make sheetmusic unnecessary.

Conclusion:
Making music is the goal. Sheet music is just one of the ways to reach that goal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *